Arv og skifte, privatrettslig familierett:

 • Samboerkontrakter og ektepakter
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Foreldretvister om barn
 • Bosteds- og samværsavtaler for barn og foreldre
 • Arveplanlegging og arveoppgjør
 • Testamenter
 • Fremtidsfullmakter
 • Bobehandling/dødsboskifte

Offentlig rett:

 • Barnevernssaker
 • Trygdesaker
 • Forvaltningsklager
 • Plan- og bygningsrett
 • Saker etter opplæringsloven

Fast eiendom:

 • Tomtefeste
 • Naborett
 • Servitutter
 • Rådgivning og utarbeidelse av dokumenter ved leie, kjøp og salg av fast eiendom, herunder
  • Fullstendig oppgjørsoppdrag ved eiendomssalg
  • Tinglysing
  • Jordskifte
  • Pant

Selskapsrett:

 • Forretningsjuridisk rådgivning
 • Opprettelse og omdannelse av virksomhet, herunder
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler og øvrige selskapsdokumenter

Strafferett:

 • Forsvarer- og bistandsadvokatoppdrag

Arbeidsrett:

 • Rådgivning i ulike arbeidsrettslige problemstillinger, herunder
  • Omstilling og nedbemanning
  • Ansettelse / permittering / oppsigelse / avskjed

Tvangssalg / bobehandling:

 • Gjeldsforhandling
 • Konkurs