Kjell M. Øymo
Advokatfirmaet Kjell M. Øymo AS
Advokat

Telefon: 918 28 868
E-post: kjell@advokat-oymo.no

Trond Olsen
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokat

Telefon: 992 95 707
E-post: trond@advokat-olsen.no

Lise Marthine Jensen
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokat

Telefon: 959 84 488
E-post: lise@advokat-olsen.no

Kenneth Solberg Hauge
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokat

Telefon: 908 69 473
E-post: kenneth@advokat-olsen.no

John Christian Eriksson
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokat

Telefon: 922 44 536
E-post: jce@advokat-olsen.no

Jonas Pettersen
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Advokatfullmektig

Telefon: 971 05 303
E-post: jonas@advokat-olsen.no

Lisbeth Johnsen
Advokatfirmaet Kjell M. Øymo AS
Advokatassistent

Telefon: 993 80 446
E-post: lisbeth@advokat-oymo.no

Pernille Wiel Dalan
Advokatfirmaet Trond Olsen AS
Sekretær

E-post: pernille@advokat-olsen.no