Cropped image
Advokatene MNA Øymo & Olsen i kontorfellesskap

Advokatfellesskapet tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Advokatfellesskapet består av to advokatfirmaer som totalt inkluderer fem advokater, to advokatfullmektiger, en advokatassistent og en advokatsekretær/økonomiansvarlig. Kontorfelleskapet er med dette regionens største rådgivningsmiljø innenfor juridiske tjenester.

Samtlige advokater og advokatfullmektiger i firmaene er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og er medlemmer av den norske Advokatforeningen.
Nærmere informasjon finnes under de enkelte firmaer.

Firmaene har obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret, herunder særskilt sikkerhetstillelse for salg av fast eiendom for de som arbeider med dette fagfelt.

Felleskapet utøver virksomhet ved sitt kontorsted i Kongens gate 52-54, Narvik, samt rådgivning en gang i uken fra leide lokaler i Veksthuset på Setermoen i Troms fylke. Fast kontordag i Veksthuset er tirsdag fra kl. 09.00-14.30, forøvrig etter nærmere avtale.

Benyttede bilder på hjemmesiden er tatt av Narvik's lokale fotograf Kjell G. Karlsen, hvor bildene viser den praktfulle Narvik-regionen.

Kontakt oss

Advokatene Øymo & Olsen
Postboks 464
8506 Narvik

Telefon:76 97 77 90
Telefax:76 97 77 91